Module C

C

Ondersteuning en coaching van jongvolwassenen met ASS in hun jobomgeving

Deze vorm van coaching is erop gericht om samen met de werknemer de moeilijkheden die hij/zij ondervindt aan te pakken. De veranderingsmogelijkheden komen uit een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. De uiteindelijke bedoeling is het vergroten van de kansen om een job te behouden en duurzaamheid te creëren. Hierbij kan ook op vraag van de cliënt assistentie verleend worden bij gesprekken, administratie of andere hulpverleners (psychiaters, psychologen, …).

November 2023