Wat we doen

De doelstelling van de vzw Assjette is normaalbegaafde (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) te begeleiden naar het REC (Regulier Economisch Circuit) en/of hun een arbeidsactiviteit op maat als vrijwilliger in Assjette aan te bieden. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette vzw de overgang van school of werken, binnen een sociaal veilige omgeving, naar het REC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme. Om je in je eigen tempo te laten groeien biedt Assjette verschillende ondersteuningsvormen aan (zie ‘ons aanbod’ voor meer info):

– Atelierwerking
– Samen zoeken naar begeleid werk (arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk,…)
– Uitwerken van een traject naar betaald werk
– Jobcoaching (assistentie in de werkomgeving)
– Individuele begeleidingsgesprekken

 

Assjette maakt werk van...

mensen met
autisme

werk voor mensen met autisme

werk van mensen met autisme

Waarvoor onze naam staat

ASS

Autisme Spectrum Stoornis

J

Jobs

ETTE

Een bord vol kansen

Met deze toevoeging verwijst de naam van de vzw naar het Franse woord voor “bord”

"Een plaats waar ik onvoorwaardelijk mezelf kan & mag zijn!”

Samen met de andere mensen die zijn zoals mezelf werken aan projecten geeft me zoveel extra energie. Assjette is een plaats waar ik onvoorwaardelijk mezelf kan en mag zijn. Dat maakt dat deze plaats op korte tijd heel belangrijk is geworden voor mij.
G.M.

November 2023