Overzicht aanbod voor onze jongvolwassen cliënten met ASS

Kennismaking

In een eerste gratis gesprek wordt kennisgemaakt met de hulpvraag van de cliënt en verkennen we de mogelijkheden om binnen het aanbod van Assjette vzw hieraan te beantwoorden. Is die mogelijkheid er, dan komt er een vervolgafspraak om de hulpvraag verder te verdiepen. Indien niet, trachten de begeleiders van Assjette vzw door te verwijzen naar andere hulpverleningsinstanties. 

Eventuele kosten voor extra assistentie bij doorverwijzing, indien gewenst, zijn dan af te spreken.

Tijdsduur: 60 minuten

Opstart van de begeleiding

Intakegesprek, eerste assessment van de aanwezige interesses en competenties

In dit vervolggesprek wordt de hulpvraag van de cliënt verdiept en wordt uitgelegd in welke mate Assjette vzw hieraan tegemoet kan komen binnen haar aangeboden begeleidingsmodules. 

Er wordt samen beslist in welke module de begeleiding verder wordt opgestart (A1, A2, B of C).

Afspraken rond frequentie, verwachtingen en vergoedingen worden in een geschreven overeenkomst vastgelegd.

Tijdsduur: minimaal 2 keer een uur

BEGELEID WERK

Ondersteund door een jobcoach
  •  
Populair

MODULE A

Voorbereiding op en ondersteuning van tewerkstelling
  • Keuze uit Module A1 en A2

MODULE B

Dagbesteding in de ateliers van Assjette vzw
  •  

MODULE C

Ondersteuning en coaching van jongvolwassenen met ASS in hun jobomgeving
  •  

November 2023