Module A

A1

Jobtraining (overbruggen van de kloof tussen de aanwezige en de gewenste competenties)

Dit is een voorbereidende fase op de volgende module. De focus van de werking ligt hier op het bepalen van de acties die genomen moeten worden om de kloof tussen de aanwezige competenties en het ideale competentieprofiel te overbruggen: bijvoorbeeld leren op tijd komen, doorzetten, een afgesproken rendement halen, ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatie, …
Dit wordt bij voorkeur uitgewerkt met een activiteit in de atelierwerking
(zie module B).

A2

Support Employment (job zoeken, vinden, realiseren en behouden met ondersteuning)

Deze module ondersteunt en begeleidt cliënten die willen werken in een regulier bedrijf en voor wie de bestaande ondersteuningsvormen niet volstaan.
De begeleiding is maatwerk op basis van de mogelijkheden en wensen van de werknemer.
Er wordt gericht gezocht naar een potentiële werkgever. De cliënt wordt begeleid in de kennismaking, de contractbespreking, de jobanalyse en indien nodig een jobmatching en job(re)designing. Op de werkplaats en erbuiten wordt ook begeleiding voorzien.

November 2023