LINK 1

Website Participate

Ben je op zoek naar betrouwbare informatie, praktische hulp en adviezen over autisme? Participate! helpt je met de meest volledige website, speciaal ontwikkeld door een team van wetenschappers, deskundigen en vrijwilligers. We bieden je hulpmiddelen en werken aan meer begrip voor mensen met autisme. Zo verbeteren we de levenskwaliteit van iedereen die te maken heeft met autisme.

Website Participate

Ontdek site

LINK 2

Individueel Maatwerk

Hierdoor krijgen personen met een arbeidsbeperking de kans om tewerkgesteld te worden in reguliere bedrijven. De bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanwerven, komen in aanmerking komen voor een loon- en/of begeleidingspremie.

Individueel Maatwerk

Ontdek site

LINK 3

Begeleid Werk

Binnen begeleid werken krijgen personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te werken in het reguliere arbeidscircuit. Begeleid werken is onbezoldigd maar biedt toch een aantal mogelijkheden. De begeleid werker krijgt de kans zich te ontplooien op een werkplaats met een takenpakket op maat en wordt daarbij ondersteund door een jobcoach.

Begeleid Werk

Ontdek site

LINK 4

Autisme Chat

Je kan op de Autisme Chat terecht met autismegerelateerde vragen en/of zorgen, opvoedingsgerelateerde vragen, nood aan een luisterend oor, informatieve vragen, oplossingsgerichte ondersteuning, een situatie bespreken en samen nadenken …

Autisme Chat

Ontdek site

November 2023