Vanaf 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. (PVF)

Assjette werd door het VAPH erkend om deze vergunde zorg aan te bieden aan personen met een persoonsvolgend budget (PVB)


  1. Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt
  2. Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven
  3. Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen
  4. Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers: Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, poetshulp, kinderopvang…
  5. Professionele zorg en ondersteuning door het VAPH vergoedt