Op maandag 14 juli 2014 hebben we met een groepje enthousiaste mensen ‘De vrienden van Assjette’ boven de doopvont gehouden.

We hebben ons samen geëngageerd om op korte tijd de nodige middelen te zoeken om ‘Assjette’ financieel te ondersteunen.

Door dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden willen we veel mensen bereiken en hen de kans te geven om aan te sluiten bij de ‘De vrienden van Assjette’ door:

 • een eenmalige storting te doen
  of
 • via een permanente opdracht een bedrag naar keuze over te maken.

De rekensom is immers vlug gemaakt:

 • als 500 mensen bereid zijn maandelijks 10 euro te schenken…
 • als 200 mensen bereid zijn maandelijks 25 euro te schenken…
 • als 100 mensen bereid zijn maandelijks 50 euro te schenken…
 • als 50 mensen…

dan komen we er… Alle hulp is welkom!

Het project werd gedurende meer dan een jaar bestudeerd, afgetoetst en bijgestuurd. Wij geloven er in dat het een waardevol innovatief project is en durven met deze oproep vrijblijvend jouw hulp vragen.

Je kan meewerken door:

 • deze mail te verspreiden in je kennissenkring;
 • zelf een bijdrage over te maken;
 • initiatieven te organiseren om Assjette bekend te maken;

Je kan het project volgen op de facebookpagina www.facebook.com/assjette of lees onze infobrochure assjette.

Alle steun is welkom op het rekeningnummer IBAN BE 57 7360 0540 0035.

Ook ‘De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).’
De storting dient wel te gebeuren op rekeningnummer
BE 10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1

met als duidelijke vermelding bij de mededeling: 128/2767/00006.
Via deze projectrekening helpt u ons de gedane aanpassings- en verbouwingswerken in ons huis in de Toekomststraat in Hasselt te bekostigen.
Zonder tegenbericht (via contact@assjette.be) vermelden we elke schenker ook op onze website bij de ‘Vrienden van Assjette’.

Hartelijk dank voor het lezen van deze oproep en voor jouw (nogmaals) vrijblijvende steun.

Bieke, Colette, Lieve, Sarah, Clem, Jurgen, Koen en Peter

De groep ‘Vrienden van Assjette’ begint te groeien.

Hartelijk dank aan:
Lode Vandebroek, Berthy Philippe, Francine Swiggers, Tim Pauwels, Sabine Swartenbroekx, Herman Wouters, Fam. Driesen – Vande Broek, Fam. Vanreusel – Van Damme, Elisa Geurts, Fam. Zabot – Bloemen, Fam. Vandeweyer – Bex, Coenen NV, Fam. Vanwerde – Vanhees, Fam. Michiels – Nijs, Marcel Jans, Fam. Ballet –Deckers, Jan Vandormael, Fam. Luyten – Mast, Paule Brauns, Fam. Thijssen –Standaert, Fam. Nelissen – Derwael, Sylvie Nijs, Fam. Schreurs – Langenaken, Fam. Ostyn, Fam. Goosens – Paulus, Fam. Van Deynse – Osteyn, O.F.M. Heilig Paterke, Fam. Verheyen – Koenen, Johnny Deceuninck, Traiteur Paul Palmans, Hannes Coninx, Fam. Boeckx – Carmeliet, Isolatec BVBA, Grauwzusters – Franciscanessen Hasselt, Juul Nelis, Fam. Sourbron – Vande Winkel, Zrs. Clarissen Coletinnen (Genk), Selfmatic (Rotselaar), NV Driesen (Overpelt), Inge Vanderhaeghe, Lions Club Van Veldeke, Fam. Lesage – Verheyen, Fam. Breban – Renwart, Fam. Wilmots – Vanoirbeek, Alex Cornelissis, Jozef Groenen, Fam. Luyten – Vandeynse, AEG, Azurali bvba Hasselt, Gerardina Van Werde – Janssen, Maria Ooms, Fam. Mondelaers – Van Mechelen, Philip Gutschoven, Fam. Geuns – Dewil, Fam. Caeyers – Mast, Fam. Lambrechts – Van Damme, Rita Vanmaele, Bart Coenegrachts, Guido Inghelram, Bart Benats, Paul Breyne, Roger Switten, Tim Eerdekens, Fam. De Puydt – Bas, Philips NV, Maaike Van Deynse, Marleen Vanderbruggen, K. Caeyers – Franssens, Marc Boeckx, Fam. Forier – Truers, Fam. De Hasque – Melotte, Laurent Voets, Fam. Gasparini – Buosi, Lieven Lanoye – Jansen, Rotary Hasselt Juneperus, Esther Perrone, Soroptimisten Hamont, Fam. Creemers – Vanhoutte, NV Palpack, Firma Fondan, Tuinen Wirix, Kiwanis Hasselt De Langeman, Lions Club Hasselt, Rotary Hasselt Herckenrode, Rotary Overpelt Noord-Limburg en de vele anderen die ons reeds hun steun toezegden.


Hartelijk dank aan ieder van jullie die de voorbije maanden op één of andere manier zijn betrokkenheid bij ons project heeft getoond. Zonder jullie stonden we niet waar we nu reeds staan.